OK Kristoffersen Entreprenør AS

Referanser/utførte oppdrag - lite utdrag av hva vi har utført:


Tidsrom    -    Prosjekt    -    Oppdragsgiver    -    Verdi

2007 - 2008 Tautra Omsorgsboliger grunnarbeider Bygg Gros AS 2,5 mill
2007 - 2008 nytt boligfelt 20 tomter kommunal teknisk anlegg Kystferie AS 4 mill
2006 - 2007 grunnarbeider nytt terminalbygg for helikopter og fly Gl Bygg 20 mill
2006- 2007 Utbedring RV 76 Aunlia 1220 meter lang Tosenveien Statens Vegvesen 7,6 mill
2006 Grunnarbeider forretningbygg Spar Brønnøysund Søren Nielsen Eiendom AS 1,6 mill
2005 – 2006 Fylling til parkering og terminal, Brønnøysund flyplass Avinor 1,7 mill
2005 Avløpsanlegg Brønnøy kommune 1,4 mill
2002 – 2006 Opparbeidelse stortomter, Kløvermarka Forskjellige 4,96  mill
2005 Grunnarbeider Tilrem Sekundærstasjon, kraftstasjon Elmar Svendsen/Helgelandskraft 1,4 mill
2005 9 boligtomter Buskhammeren boligfelt Berg Hedalm Boliger 1 mill
2005 – 1999 Opparbeidelse Kløvermarka Boligfelt, Brønnøy Tomteselskap  AS 48 mill
2004 – 2005 - Opparbeidelse Industritomt Egen regi 16 mill
2004 Opparbeidelse industritomt Søren Nilsen AS 2,5 mill
2004 Grunnarbeider, Hilstad Skole Hommelstø Brønnøy Kommune 1,3 mill
2003 Bygging 580 meter industrivei Brønnøy Kommune 2,3 mill
2003 - 2004 Tomtearbeider Kløvermarka Barnehage Kløvermarka Barnehage AS 0,9 mill
2003 Grunnarbeider, Irishjørnet Brønnøysund Helgeland Industrier AS 0,8 mill
2002 – 2003 Bygging ny riksveg 2,6 km RV 76 Akselberg Brønnøy Kalk AS 12,55 mill
2002 – 2003 Ny kabeltrase, Tilrem – Mosheim Helgelandskraft AS 1,5 mill
2002 Sprengning Akselberg Brønnøy Kalk AS 0,4 mill
2002 Tomtearbeider 6 leiligheter Toft Toft Utvikling AS 0,4 mill
2001 – 2002 Grunnarbeider, blokk i Kløvermarka Brønnøy Eiendom AS 1,3 mill
2001 Grunnarbeider for rekkehus, 16 leiligheter Nordbohus Brønnøy AS 0,5 mill
2000 Boligtomter Hestøyrabben Brønnøysund Nordbohus Brønnøy AS 0,2 mill
2000 Knusing av fjell, fin og grovknuser Vega Statens Vegvesen 0,8 mill
2000 Gjennfylling Salhusvatnet Brønnøy Kommune 0,4 mill
1998- 1999 Kalktransport Akselberg – Trovika 6 biler 2 skift Brønnøy Kalk AS 4,84 mill
1998 - 1999 Utsprening for inntakskum Ylvingen

Råknes Fisk AS

0,5 mill
1997 – 1999 Utbygging anleggsvei/vei Less Remann Brønnøy Kalk AS 27 mill
1998 Sortering søppel Brønnøy Lufthavn Brønnøy Kommune  
1998 Grunnarbeider SHMIL avfallsanlegg SHMIL 4 mill
1997 – 1998 Utvidelse Brønnøy Lufthavn Brønnøy Kommune 10 mill
1997 – 1998 Utbygging boligfelt 72 tomter Salhusmarka Sør Brødrene Aakerøy 6 mill
1996 – 1997 Grunnarbeider Nordhus Skole Brønnøy Kommune 1,9 mill
1996 Vei i forbindelse ferjeleie Brasøya Statens Vegvesen 4 mill
1996 Oppstart kalkbrudd Akselberg Norsk Marmor  
1995 Grunnarbeider Helgeland Industrier Helgeland Industrier AS  1 mill
1993 – 1994 Utbygging boligfelt 54 tomter Seljeholmen Brønnøy Tomteselskap AS 5,9 mill
1993 Bygging av ny dam på fjellet, Storvatnet Helgelandskraft AS 3,9 mill
1992 – 1993 Opparbeidelse tomt, nytt adm og verksted bygg Egen regi 15 mill
1992 – 1993 Totalentreprise hotellanlegg Kystferie Kystferie AS 15 mill
1992 – 1993 Tomtearbeider, ungdomskole Brønnøysund Brønnøy Kommune 6,6 mill
1988 – 1992 Opparbeidelse Havnegata Brønnøysund Brønnøy Kommune 10 mill
1988 Grunnarbeid og betongarbeid Havneterminalen Brønnøy Havnevesen 10 mill
1987

Opparbeidelse Laukholmen Boligfelt

Ottar Kristoffersen eftf AS  
1987 Opparbeidelse ferjeleie Igerøy Statens Vegvesen  
1986 Opparbeidelse av kai I/S Kaianlegg Salhushavn Søren Nielsen AS  
1985 – 1986 Bygd Rorsundet Bru Vega Kommune 4,84 mill
1984 Grunnarbeider Løsøreregisteret Søren Nielsen AS