Historie

Ottar Kristoffersen startet egen virksomhet i 1950, med mindre jobber innen boring og sprengingsarbeid. Første investering var en bensindrevet Pioner boremaskin. Utlasting og transport ble en naturlig videreføring av virksomheten, og i 1959 kom den første hjullasteren i arbeid. Den første ”rundtomsvingende” gravemaskin Brøyt X2, produksjonsnummer 24, ble anskaffet i 1964. Dermed var karusellen i gang og virksomheten utviklet seg i en stor utbyggingstid. Ottar Kristoffersen døde i 1970, 45 år gammel.

Ottar Kristoffersen EFTF. AS ble dannet i 1970, med Vidar Kristoffersen som daglig leder. Firmaet valgte å drive videre på det grunnlag som ble valgt 20 år tidligere. Det ble også kjøpt inn knuseverk på begynnelsen av 1970 og det ble en av hovedpilarene i arbeidsområdene i vårt firma. Produksjon av masser til ulike formål har vært med på å øke standarden på bygge – og anleggsområdene. På slutten av 1980 startet vi med feltutbygging i egenregi. Vi gjorde en del grunnkjøp og på det grunnlag ble datterselskapet Brønnøy Tomteselskap AS opprettet. Polesien i firmaet har vært å ha flere ben å stå på. Pr i dag har konsernet totalt 7 selskaper.


OK Kristoffersen Entreprenør AS er nå i et generasjonsskifte. Det nye selskapet er delt opp i tre avdelinger: bygg og tomter, betong og anlegg, men har ingen datterselskap. En solid aktør med mye kompetanse som skal være betydelig også i fremtidens marked. En entreprenør med moderne verktøy som løser oppdrag effektivt og med kvalitet.

OK Kristoffersen Entreprenør AS