OK Kristoffersen Entreprenør AS er et maskinentreprenørfirma, lokalisert  i Brønnøysund. Firmaet ble grunnlagt av Ottar Kristoffersen i 1950 og ble omdannet til et aksjeselskap etter Ottar’s bortgang og Vidar Kristoffersen ble daglig leder i 1970.

Pr i dag sysselsetter bedriften 17 kvalifiserte og erfarne ansatte. Antall ansatte varierer etter oppdragsmengde og sesongssvigninger.


Basen vår er i Salhusmarka 4 på Salhus der vi har eget administrasjonsbygg, verksted, vaskehall, lagerhall og brakkefasiliteter med 7 rom.

Tast inn avsnittet ditt her.


Arbeidsområder:

Vann anlegg, fjellarbeider, masseforflytning/ transport, graving / planering,

Veier/ tomter, vinter / sommervedlikehold, betongarbeider, bygge og riveavfall, sorteringsanlegg, uttak/ bearbeiding stein, pukk- og grusmateriell for salg, knusing med mobile anlegg, tungtransport inntil 60 tonn, jordsortering /Natursteinmuring, utomhusarbeider m.m.


Vi produserer og leverer diverse fraksjoner av grus, pukk og singel. Er også forhandler på Asak Miljøstein alt innen belegningsstein.


Utfører mange type anleggsoppdrag – store som små.
Ta kontakt for tilbud.

OK Kristoffersen Entreprenør AS